Hoteller i Paris

Ikke legg for mye vekt på prisen på denne siden.  Den kan brukes til å sammenligne to hoteller opp mot hverandre, men det er mye som spiller inn før du får den endelige prisen som tid i uka, tid på året, rom med utsikt, hvor mange som reiser o.s.v.  Trykk derfor «se nærmere på hotellet» for å finne den endelige prisen

 

 Posted in Uncategorized